ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ | Importance of Mother tongue Education Essay in Kannada

0
1353
ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ
ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ Importance of Mother Tongue Education Essay in Kannada Mother Tongue Essay Matrubhasha Shikshana Prabandha

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Contents

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ

Importance of Mother tongue Education Essay in Kannada

ಪೀಠಿಕೆ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಶಾಲಾ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.ಮಗು ಎರಡು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.


ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವು ಆಚರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಡುಗೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ:

ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯಲು, ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ.ಮಾತೃಬಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ.ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ, 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಇದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲು ಕೀಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ನಗರದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು.

 ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಮಾತೃಬಾಷೆಯನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಗೌರವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮಾತೃ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

 ನಮ್ಮಂತಹ ದೇಶವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಈ ಭಾಷೆಯ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 

 ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ, 2020 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

 ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದಲಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಖಾಯಂ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸದಾ ಬದಲಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು.ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನವೀಕರಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು

ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಚಿತತೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾಲಾ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 

 ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಅಡಿಪಾಯವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮೊದಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.ಬಹು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪದಗುಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 ಅಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾಸ್ತವದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಊಹೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೂಗುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಪರಿಸರ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here