Atma Rama Ananda Ramana Lyrics in Kannada | ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

0
145
Atma Rama Ananda Ramana Lyrics in Kannada | ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ
Atma Rama Ananda Ramana Lyrics in Kannada | ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

Atma Rama Ananda Ramana Lyrics in Kannada ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ song lyrics in kannada


Atma Rama Ananda Ramana Lyrics in Kannada
Atma Rama Ananda Ramana Lyrics in Kannada | ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ।

ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ॥ 

ಭವ ಭಯ ಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ ।

ರಘುಕುಲ ಭೂಷಣ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ॥ 

ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಶಯನ ।

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ॥

athma Rama Aanandha Ramana
Achyutha Keshava Hari Narayana

Bhava Bhaya Harana Vanditha Charana
Raghukula Bhooshana Rajiva Lochana

Adi Narayana Anantha Shayana
Sathchitthanandha Sathya Narayana

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು ;

ಹೆಸರು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳದೇ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here