Months in Kannada | ತಿಂಗಳುಗಳು

0
1789
Months in Kannada | ತಿಂಗಳುಗಳು
Months in Kannada | ತಿಂಗಳುಗಳು

months in kannada, twelve months name, 12 months name in kannada, 12 months name, ಮಾಸಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, month of the year, ತಿಂಗಳುಗಳು


Contents

12 Months Name In Kannada

Months in Kannada ತಿಂಗಳುಗಳು

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಂಬುದು ಸಮಯದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ , ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಚಂದ್ರನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ; ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ . ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಚಂದ್ರನ ಹಂತಗಳ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ; ಅಂತಹ ಚಂದ್ರನ ತಿಂಗಳುಗಳು (“lunations”) ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 29.53 ದಿನಗಳು . ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿಂದ , ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಂದ್ರನ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರು ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ವಯಸ್ಸು. ಭೂಮಿ-ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಚಂದ್ರ ಮಾಸದ ಆರಂಭ

ಹೆಲೆನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು , ಹೀಬ್ರೂ ಲೂನಿಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ತೆಳುವಾದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟದಿಂದ ತಿಂಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು .

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ನಿಖರವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶ, ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವೀಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಉದ್ದಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ ಕರೈಟ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಜವಾದ ಚಂದ್ರನ ಅವಲೋಕನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಖಗೋಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಷ್ಟಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

ಮೈಕ್ರೋನೇಷಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಪಿಂಗೇಲಾಪೀಸ್ , ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿವೆ. ಚಂದ್ರನು ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, [ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ] ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಹ್ಲೆಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆವರ್ತಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ

ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಯಿತು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸುಧಾರಿತ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಜೂಲಿಯನ್ , ಆಗಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ; ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಗಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯನ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನ (ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ , ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳಂತೆ , ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರ ಆಂಗ್ಲೀಕೃತ ಹೆಸರುಗಳು

ತಿಂಗಳುಗಳ ಪರಿಚಯ | ದಿನಗಳು

S/NOತಿಂಗಳುಗಳುಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು
01ಜನವರಿ31
02ಫೆಬ್ರವರಿಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 28
29
03ಮಾರ್ಚ್31
04ಏಪ್ರಿಲ್30‌
05ಮೇ31
06ಜೂನ್30
07ಜುಲೈ31
08ಆಗಸ್ಟ್31
09ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30
10ಅಕ್ಟೋಬರ್31
11ನವೆಂಬರ್30
12ಡಿಸೆಂಬರ್31

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಕೈಯ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳ ಗೆಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತಿಂಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೈ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳುಗಳು 31 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಳಿಯುವುದು 30 ದಿನಗಳು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ತೋರುಬೆರಳಿನ ಗೆಣ್ಣು (ಜುಲೈ) ತಲುಪಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಷ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಗೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಗೆಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ) ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಈ ಭೌತಿಕ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

month of the year

ತಿಂಗಳ ಉದ್ದದ ಈ ಆವರ್ತಕ ಮಾದರಿಯು ವೈಡ್ ವೈಟ್ ಕೀಗಳ (31 ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಕಪ್ಪು ಕೀಗಳ (30 ದಿನಗಳು) ಸಂಗೀತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಫ್ ಜನವರಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕಾ ನೋಟ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿನ ಡಯಾಬೊಲಿಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ , ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 28-29 ದಿನಗಳ ತಿಂಗಳು.

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳುಗಳು

S/NOತಿಂಗಳುಗಳು
01ಚೈತ್ರ
02ವೈಶಾಖ
03ಜ್ಯೇಷ್ಠ
04ಆಷಾಢ
05ಶ್ರಾವಣ
06ಭಾದ್ರಪದ
07ಅಶ್ವಿನಾ
08ಕಾರ್ತಿಕ
09ಮಾರ್ಗಶಿರ
10ಪುಷ್ಯ
11ಮಾಘ
12ಫಾಲ್ಗುಣ

ಇವುಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.

ರಾಶಿಗಳು

ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.

s/noರಾಶಿಗಳು
01ಮೇಷಾ
02ವೃಷಭ
03ಮಿಥುನಾ
04ಕಟಕ
05ಸಿಂಹ
06ಕನ್ಯಾ
07ತುಲಾ
08ವೃಶ್ಚಿಕ
09ಧನಸ್ಸು
10ಮಕರ
11ಕುಂಭ
12ಮೀನಾ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ

DR BR Ambedkar Jayanti Speech In Kannada 

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಬಂಧ

Trikona Kannada HD Movie 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here