ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ | Important of Time Usess Essay in Kannada

0
1349

ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ Important of Time Usess Essay in Kannada samayada mahatva prabandha in kannada


ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Contents

ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ

samayada mahatva prabandha in kannada
Important of Time Usess Essay in Kannada

ಪೀಠಿಕೆ :

ನಾವು ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಸಮಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಸಮಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮರಳಿ ಬರಲಾರದು.ಸಮಯವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಮಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಸಮಯವು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ :

ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲ ಸಮಯದ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದು. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯವಿದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಸಮಯವು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಬಳಕೆನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯವು ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಮೂರ್ಖತನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಮಯವು ಸ್ವತಃ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇತರರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಗಳವಾಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಬಳಕೆ.

ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಶಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಮಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮಹತ್ಮದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮಹಾಬಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ‘ಕಾಲಚಕ್ರ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ :

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಋತುಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಒಬ್ಬರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶಿಸ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನರಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದನು ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಮೂರ್ಖತನ. ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದು ಖಂಡಿತ. ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸದವನು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಡೆಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವನು. ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಮಯ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪದ, ಇದು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮತ್ತು ಭರಿಸಲಾಗದ ಸರಕು ಸಮಯ.ಕಾಲಚಕ್ರ ಸದಾ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ತೀರ್ಮಾನ :

ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಂತರ ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಈಗ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅಮೂಲ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಸಮಯದ ಬಳಕೆಯು ಸರಿಯಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಗುರುತಾಗಿದೆ.ಸಮಯವು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಪರಿಸರ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here