Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada | ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

0
124
Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada | ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ
Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada | ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ song lyrics in kannada


Contents

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada
Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada | ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ
ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ
ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ….

ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ
ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೇ
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ
ಗಾನೋತ್ ಸುಖ ಮನಸೇ
ಗುರು ಪೂಜಿತಾಯ ಗುರು ದೈವತಾಯ
ಗುರು ಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೆ

ಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಯ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ
ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವೇ..
ಗುರುದೈತ್ಯ ಕಲಕ್ ಚೇತ್ರೇ
ಗುರುಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರು ಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ
ಗುರುಪಾಖಂಡ ಖಂಡಖಾಯ

ಗೀತಾ ಸಾರಾಯ ಗೀತಾ ತತ್ವಾಯ
ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಢ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ
ಗೋಜಯಪ್ರದಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ
ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ

ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ
ಗಂಧರ್ವ ಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಣಯಿಯೇ
ಗಾಡಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ
ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥ ತನ್ಮಯಿಯೇ
ಗುರಿಲೇ..
ಗುಣವತೇ…
ಗಣಪತಿಯೇ….

ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗೇಯಾಯ
ಗ್ರಂಥಾಂತ ರಾತ್ಮನೇ
ಗೀತಾ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶ್ರಯಾಯ
ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಠವೇ
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ
ಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಿಯಕೃಪೆ
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ

ಗಂಗಾಜಲ ಪ್ರಣಯವತೆ
ಗೌರಿ ಸ್ಥನಂಧನಾಯ
ಗೌರಿ ಹೃದಯನಂದನಾಯ
ಗೌರಭಾನು ಸುತಾಯಾ
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ
ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗೋಸ ಹಸ್ತ್ರಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ
ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ
ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraya Guna Manditaya Guneshanaya Dheemahi
Gunadheethaya Gunadheeshaya Guna Pravishtaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya Gowri Thanaya Yadheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Sri Ganeshaya Dheemahi..

Gaanachathuraya Gaanapranaya Gaanantaratmane
Gaanotsukhaya Gaanamattaya Gaannott Sukha Mana Se
Guru Pujitaya Guru Daivataya Guru Kulasthaayine
Guru Vikramaya Guiyya Pravaraya Gurave Guna Gurave
Gurudaitya Kalakchhetre Guru Sarma Sara Radhyaya
Guru Putra Paritraatre Guru Paakhanda Khanda Khaaya..

Geetha Saaraya Geetha Thatvaaya Geetha Gothraya Dheemahi
Gooda Gulfaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Dheemahi
Gunadheetaya Gunadheeshaya Guna Pravishtaya Dheemahi

Ekadanthaya Vakrathundaya Gauri Thanaya Ya Dheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shri Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanaya Yadhee Mahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi

Gandharva Rajaya Gandhaya
Gandharva Gana Shravan Pranaime
Gaadhaanuragaya Granthaya
Geetaya Grantatarth Tanmaiye Gurileee..
Gunavathe.. Ganapataye..

Grantha Geethaya Grantha Geyaya Granthantarathmane
Geetha Leenay Geethaa Shrayaya
Geethavadya Vadya Padave

Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapri Krupe
Gayakadhina Vighra Haya Gangajala Pranayavate
Gauri Stanamadhaya Gauri Hridaya Nandanaya
Gaurabhanu Sukhaya Gauri Ganeshwaraya..

Gauri Pranyaya Gauri Pravanaya Gaurabhavaya Dhimahi
Ohasa Hastraya Gowardanaya Gopa Gopaya Dhimahi
Gunaditaya Gunadhishaya Guna Pravishtaya Dhimahai

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Thanahaya Yadhi Mahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Thanaya Yadheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here