ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ | Arogyave Bhagya Essay in Kannada

0
1611
Arogyave Bhagya Essay in Kannada

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ Arogyave Bhagya Essay in Kannada Health is wealth Essay in Kannada Importance of health in Kannada Arogyave Bhagya Prabandha Kannada

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ,ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Contents

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ

Arogyave Bhagya Essay in Kannada
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ :

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಾಗ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವು ನೀವು ತಿನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ . ಆರೋಗ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ನಾವು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ

ಆರೋಗ್ಯವು ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೋಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಬಹುದು

.ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಿರುವುದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ರೋಗಮುಕ್ತ ದೇಹ ಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತಾಜಾವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ :

ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ

ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಅತಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು,ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ.

ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡಿಗೆ, ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೀಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.ಆದರೆ ಯೋಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇದು ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನರ ನಾರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ, ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.

ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರೋಗಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನೋವುರಹಿತ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸದೃಢತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ. ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಕಳಪೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅರಿವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಚಲಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಧಾನ್ಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಲಸ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನೀವು ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ, ಜಾಗಿಂಗ್, ಈಜು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಯೋಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವಾರ್ಷಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು ?

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೆ ದೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 1948 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ರೋಗದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯದ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆರೋಗ್ಯದ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 1980 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.

ಇಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ದೂರದರ್ಶನ, ರೇಡಿಯೋ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಒತ್ತಡ, ಆಯಾಸ, ಆತಂಕದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ತೀರ್ಮಾನ :

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸಂಪತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಪರಿಸರ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here