Sarvamangala Mangalye Lyrics in Kannada | ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ

0
374
Sarvamangala Mangalye Lyrics in Kannada | ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ
Sarvamangala Mangalye Lyrics in Kannada | ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ

Sarvamangala Mangalye Lyrics in Kannada ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ in kannada


Contents

Sarva Mangala Mangalye Lyrics in Kannada

Sarvamangala Mangalye Lyrics in Kannada
Sarvamangala Mangalye Lyrics in Kannada | ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ

ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಿಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ.

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ಶಾಂತಿ ರೂಪೇಣಾ ಸಂಗ್ಸ್ತಿತ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣಾ ಸಂಗ್ಸ್ತಿತ

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ಮಾತ್ರಿ ರೂಪೇಣಾ ಸಂಗ್ಸ್ತಿತ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ಬುದ್ಧಿ ರೂಪೇಣಾ ಸಂಗ್ಸ್ತಿತ
ನಮಸ್ತಸೈ, ನಮಸ್ತಸೈ, ನಮಸ್ತಸೈ, ನಮೋ ನಮಃ

Sarva Mangala Mangalye Lyrics in English

Sarva Mangal Mangalye Shiva Sarvartha Sadhika
Sharanye Tryambike Gauri Narayani Namostute.

Ya Devi Sarva Bhuteshu, Shanti Rupena Sangstita
Ya Devi Sarva Bhutesu, Shakti Rupena Sangstita

Ya Devi Sarva Bhutesu, Matri Rupena Sangstita
Ya Devi Sarva Bhuteshu, Buddhi Rupena Sangstita
Namastesai, Namastesai, Namastesai, Namo Namah

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಶಾಂತಕರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here