ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role Of Youth Elections Essay In Kannada

0
921
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ, Role Of Youth Elections Essay In Kannada chunavaneyalli yuvakara patra prabandha in kannada essay on role of youth election prabandha in kannada


Contents

Role Of Youth Elections Essay In Kannada

ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ :

ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಂದ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂದು ಚುನಾವಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ಗುಂಪು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಯುವಜನರ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯುವಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾದಾಗ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

ಔಪಚಾರಿಕ ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ EMB ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚುನಾವಣಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲು, ಯುವಜನರು ಎದುರಿಸುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ :

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ಯುವಜನರು ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ನಾಳಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಂತರ್ಗತ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಮೂಲಭೂತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರ ಸಕ್ರಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು, ಇದು ನಿರಂಕುಶ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಯುವಜನರು ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಔಪಚಾರಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಔಪಚಾರಿಕ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಯುವಜನರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಯುವಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯುವಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುವಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪುಗಳ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅವರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯೇತರ ನಟರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು-ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ-ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರದೇಶವು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಯುವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಚಕ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ :

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು

ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು

ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು.

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ :

ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಪ್ರಬಲ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಚಳುವಳಿಗಳ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಯುವಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ನಾಗರಿಕ, ಸೇವಾ-ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರ ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. 

ಉಪಸಂಹಾರ :

ಯುವಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಯುವಕರನ್ನು ಸಮುದಾಯ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು. ಯುವಕರನ್ನು ಮತದಾರರು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

 ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

FAQ :

1. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 2 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ?

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು
ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು

2.ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಂದ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸುವುದು.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here