ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ | If I Become A Teacher Essay In Kannada

0
1240
ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ If I Become A Teacher Essay In Kannada
ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ If I Become A Teacher Essay In Kannada

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ If I Become A Teacher Essay In Kannada Nanu Shikshskanadare Prabandha I Am Become A Teacher Essay In Kannada

Contents

If I Become A Teacher Essay In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಎನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀದ್ದೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೀದ್ದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.


ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ If I Become A Teacher Essay In Kannada
If I Become A Teacher Essay In Kannada

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ:

ಶಿಕ್ಷಣದ ‘ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ’ವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ . ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು.

ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ:

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವೆನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದು ಹೇಗೆ ಕರೆಯಬಹುದು? ಮನಸ್ಸು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಕೆಡುಕುಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಬೋಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಲು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟೆಯಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತೀದ್ದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕಲಿಸಲು ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೊರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಭಾವುಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅವರ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀದ್ದೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾಟಕ, ಚರ್ಚಾಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಿತ್ರ, ಪ್ರಬಂಧ, ಕ್ರೀಡೆ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತೀದ್ದೆ.

ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆ’ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ಸರಳತೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ- ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೀದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯಂತಹ ದೇಶ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರೆ ಯಾರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತೀದ್ದೆ, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಯಾವಾಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೀದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀದ್ದೆ.ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ .

FAQ:

1. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

2. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾರ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ?

 ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಬಂಧ

ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಬಂಧ

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here