ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Contribution of Science to Country Development Essay In Kannada

0
809
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Contribution of Science to Country Development Essay in kannada
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Contribution of Science to Country Development Essay in kannada

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Contribution of Science to Country Development Essay in kannada Deshada Abhivruddige Vijnanaa Koduge Prabanda


ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Contribution of Science to Country Development Essay in kannada
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Contribution of Science to Country Development Essay in kannada

ಈ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ.

Contents

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ:

ವಿಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಭಾರತವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ:

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್. ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಹಾದು ಹೋದಾಗ, ಕೆಲವು ವಿಚಲಿತ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳು ಅದರ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡನೇ ಹೆಸರೆಂದರೆ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ISRO ಮತ್ತು DRDO ಗಳಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 2002 ರಿಂದ 2007 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ ಬಳಿ ರೋಹಿಣಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ, ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರಪ್ತು ಅಥವಾ ಆಮದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾದ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಸಾಧನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ .

ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಸೇರಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಹಗಲಿರುಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಳೆಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಉತ್ತಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಸಮಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ದೇಶವು ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಾ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು, ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಹೇಲರ್‌ಗಳು, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಾವಿರಾರು ವೈದ್ಯರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಹ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧೀಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

FAQ:

1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್‌ ಯಾರು?

ಸರ್‌ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್

2.‌ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದರೆ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್‌, ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ, ಸರ್. ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವರು

3. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದು?

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ನನ್ನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಬಂಧ

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here