ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role Of Voters In Democratic Elections Essay In Kannada

0
1277
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ Role Of Voters In Democratic Elections Essay In Kannada
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ Role Of Voters In Democratic Elections Essay In Kannada

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ Role Of Voters In Democratic Elections Essay In Kannada Prajaprabutva Chunavaneyalli Matadarara patra prabandha


Contents

Role Of Voters In Democratic Elections Essay In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತದಾರರರು ಮಾತದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜವಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ Role Of Voters In Democratic Elections Essay In Kannada
Role Of Voters In Democratic Elections Essay In Kannada

ಪೀಠಿಕೆ:

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆಯು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣೆಯು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಾತ್ರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪುಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ:

ಆದರ್ಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುಗೋಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ …ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ…
ಅವರ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಗಳು ತಾವು ಮಾಡುವ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮತಗಳು. ನಂತರ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಚ್ಚ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತದಾರರು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನೀಡುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮತವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಅವರು ನಂಬುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಹಿತಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತದಾರನಿಗೆ, ಇತರ ಹಲವಾರು ಮತದಾರರು ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಮತವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,

ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, 67.11% ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಮತದಾನದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರವು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತುಗಳು ಜನರಿಂದ ಮತ್ತು ಜನರಿಗಾಗಿ ಚುನಾಯಿತವಾಗಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು

 • ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
 • ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಬದಲಿ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
 • ಮತದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ವಿವರಣೆ.
 • ಮತದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತದಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ.
 • ಮತದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು.
 • ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ.
 • ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಮತಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮತದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

 • ಚುನಾವಣಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 • ಮತದಾರರು ಸರಿಯಾದ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕು.
 • ಮತದಾರರು ವರಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಆವರಣದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಇತರ ಮತದಾರರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.
 • ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.
 • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.
 • ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಮತದಾರರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತಪತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮತದಾನವು ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಅದು ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದುರಾಸೆ, ದುರಾಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತದ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

FAQ:

1. ಮತದಾರರು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ ಬೇಕು?

18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು

2.ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳಾವುವು ?

ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಬದಲಿ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
ಮತದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ವಿವರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು

3. ಮತದಾರರ ಜವಬ್ದಾರಿಗಳಾವುವು?

ಚುನಾವಣಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮತದಾರರು ಸರಿಯಾದ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕು.
ಮತದಾರರು ವರಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂತಾದವುಗಳು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ 

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here