Rjarajeshwari Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ

0
133
Rjarajeshwari Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ
Rjarajeshwari Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ

Rjarajeshwari Ashtakam Lyrics in Kannada ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ in kannada


Rjarajeshwari Ashtakam Lyrics in Kannada

Rjarajeshwari Ashtakam Lyrics in Kannada
Rjarajeshwari Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಅಂಬಾ ಶಾಂಭವಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿರಬಲಾಽಪರ್ಣಾ ಉಮಾ ಪಾರ್ವತೀ
ಕಾಳೀ ಹೈಮವತೀ ಶಿವಾ ತ್ರಿನಯನೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಭೈರವೀ |
ಸಾವಿತ್ರೀ ನವಯೌವನಾ ಶುಭಕರೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾ
ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ || ೧ ||

ಅಂಬಾ ಮೋಹಿನಿ ದೇವತಾ ತ್ರಿಭುವನೀ ಆನಂದಸಂದಾಯಿನೀ
ವಾಣೀ ಪಲ್ಲವಪಾಣಿ ವೇಣುಮುರಳೀಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಲೋಲಿನೀ |
ಕಳ್ಯಾಣೀ ಉಡುರಾಜಬಿಂಬವದನಾ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಸಂಹಾರಿಣೀ
ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ || ೨ ||

ಅಂಬಾ ನೂಪುರರತ್ನಕಂಕಣಧರೀ ಕೇಯೂರಹಾರಾವಳೀ
ಜಾತೀಚಂಪಕವೈಜಯಂತಿಲಹರೀ ಗ್ರೈವೇಯಕೈರಾಜಿತಾ |
ವೀಣಾವೇಣುವಿನೋದಮಂಡಿತಕರಾ ವೀರಾಸನೇಸಂಸ್ಥಿತಾ
ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ || ೩ ||

ಅಂಬಾ ರೌದ್ರಿಣಿ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಬಗಲಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ವೈಷ್ಣವೀ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೀ ಸುರನುತಾ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಚಾಮುಂಡಾ ಶ್ರಿತರಕ್ಷಪೋಷಜನನೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಪಲ್ಲವೀ
ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ || ೪ ||

ಅಂಬಾ ಶೂಲ ಧನುಃ ಕುಶಾಂಕುಶಧರೀ ಅರ್ಧೇಂದುಬಿಂಬಾಧರೀ
ವಾರಾಹೀ ಮಧುಕೈಟಭಪ್ರಶಮನೀ ವಾಣೀರಮಾಸೇವಿತಾ |
ಮಲ್ಲದ್ಯಾಸುರಮೂಕದೈತ್ಯಮಥನೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಅಂಬಿಕಾ
ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ || ೫ ||

ಅಂಬಾ ಸೃಷ್ಟವಿನಾಶಪಾಲನಕರೀ ಆರ್ಯಾ ವಿಸಂಶೋಭಿತಾ
ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರಾಮೃತರಸಃ ಪೂರ್ಣಾನುಸಂಧೀಕೃತಾ |
ಓಂಕಾರೀ ವಿನುತಾಸುತಾರ್ಚಿತಪದಾ ಉದ್ದಂಡದೈತ್ಯಾಪಹಾ
ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ || ೬ ||

ಅಂಬಾ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಮಾದಿವಿನುತಾ ಆರ್ಯಾ ಮಹಾದೇವತಾ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪಿಪೀಲಿಕಾಂತಜನನೀ ಯಾ ವೈ ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀ |
ಯಾ ಪಂಚಪ್ರಣವಾದಿರೇಫಜನನೀ ಯಾ ಚಿತ್ಕಳಾಮಾಲಿನೀ
ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ || ೭ ||

ಅಂಬಾಪಾಲಿತ ಭಕ್ತರಾಜದನಿಶಂ ಅಂಬಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇತ್
ಅಂಬಾಲೋಕಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷ ಲಲಿತಂ ಚೈಶ್ವರ್ಯಮವ್ಯಾಹತಮ್ |
ಅಂಬಾ ಪಾವನಮಂತ್ರರಾಜಪಠನಾದಂತೇ ಚ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾ
ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಮಹಾಗೌರಿ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ

ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here