Gananayakaya Song Lyrics in Kannada | ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ

0
343
Gananayakaya Song Lyrics in Kannada | ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ
Gananayakaya Song Lyrics in Kannada | ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ

Gananayakaya Song Lyrics in Kannada ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ gana nayakaya gana devataya song lyrics in kannada


Contents

Gananayakaya Song Lyrics in Kannada

Gananayakaya Song Lyrics in Kannada
Gananayakaya Song Lyrics in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಸಾಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೇ
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ ಸುಖ ಮನಸೇ
ಗುರು ಪೂಜಿತಾಯ ಗುರು ದೈವತಾಯ ಗುರು ಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೆ
ಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಯ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವೇ

ಗುರುದೈತ್ಯ ಕಲಕ್ ಚೇತ್ರೇ ಗುರುಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರು ಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ ಗುರುಪಾಖಂಡ ಖಂಡಖಾಯ

ಗೀತಾ ಸಾರಾಯ ಗೀತಾ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಢ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೋಜಯಪ್ರದಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ
ಗಂಧರ್ವ ಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಣಯಿಯೇ
ಗಾಡಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ
ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥ ತನ್ಮಯಿಯೇ
ಗುರಿಲೇ
ಗುಣವತೇ
ಗಣಪತಿಯೇ

ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗೇಯಾಯ ಗ್ರಂಥಾಂತ ರಾತ್ಮನೇ
ಗೀತಾ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶ್ರಯಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಠವೇ
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ ಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಿಯಕೃಪೆ
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಗಂಗಾಜಲ ಪ್ರಣಯವತೆ

ಗೌರಿ ಸ್ಥನಂಧನಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯನಂದನಾಯ
ಗೌರಭಾನು ಸುತಾಯಾ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ

ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೋಸ ಹಸ್ತ್ರಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

Gananayakaya Song Lyrics in English

Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhakshaaya Deemahi
Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Gaana Chaturaya Gaana Pranaya Gaanantaratmane
Gaanotsukaya Gaanamattaya Gaanotsukhamanase
Gurupoojitaya Gurudaivataya Gurukulastayine
Guruvikramaya Guhya Pravaraya Gurave Guna Gurave

Gurudaityagalakchetre Guru Dharma Sadaradhyaya
Guruputra Paritratre Guru Pakhanda Khanda Khaya

Geeta Saraya Geeta Tatvaya Geeta gotraya Deemahi
Guda Gulphaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Gandharva Rajaya Gandhaya
Gandharva Gana Shravana Pranayime
Gaadhanuragaya Grantaya
Geetaya Grantatartha Tanmaye
Gurileeeea
Gunavateee
Ganapateyee

Grantha Geetaya Grantha Geyaya Granthanta Ratmane
Geeta Leenaya Geetashrayaya Geetavaadya Patave
Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapriyakrute
Gayakadhina Vigrahaya Gangajala Pranayavate

Gauristanandhanaya Gauri Hrudaya Nandanaya
Gaura Bhanu Sutaya Gouri Ganeshwaraya

Gauri Panyaya Gauri Pravanaya Gaura Bhavaya Deemahi
Gosa Hastraya Gowardhanaya Gopa Gopaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here