Vande Mataram Lyrics in Kannada | ವಂದೇ ಮಾತರಂ Song Lyrics

0
449
Vande Mataram Lyrics in Kannada | ವಂದೇ ಮಾತರಂ Song Lyrics
Vande Mataram Lyrics in Kannada | ವಂದೇ ಮಾತರಂ Song Lyrics

Vande Mataram Lyrics in Kannada ವಂದೇ ಮಾತರಂ Song Lyrics in kannada


Vande Mataram Lyrics in Kannada

Vande Mataram Lyrics in Kannada
Vande Mataram Lyrics in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ Song Lyrics

ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ
ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಮ್ ||ವಂದೇ||

ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀ
ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ದ್ರುಮದಲ ಶೋಭಿನೀ
ಸುಹಾಸಿನೀ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀ
ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಮ್ || ವಂದೇ ||

ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದಕರಾಲೇ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈರ್ ಧೃತ ಕರ ಕರವಾಲೇ
ಅಬಲಾ ಕೇಯನೋ ಮಾ ಏತೋ ಬಲೇ
ಬಹುಬಲ ಧಾರಿಣೀಂ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂ
ರಿಪುದಲವಾರಿಣೀಂ ಮಾತರಾಮ್ || ವಂದೇ ||

ತಿಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತಿಮಿ ಧರ್ಮ ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ
ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಶರೀರೇ
ಬಾಹುತೇ ತುಮಿ ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಹೃದಯೇ ತುಮಿ ಮಾ ಭಕ್ತಿ
ತೋ ಮಾರಯಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಡಿ ಮಂದಿರೇ ಮಂದಿರೇ || ವಂದೇ ||

ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶ ಪ್ರಹರಣ ಧಾರಿಣೀ
ಕಮಲಾ ಕಮಲದಳ ವಿಹಾರಿಣೀ
ವಾಣೀ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ
ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ
ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಮ್ ಅಮಲಾಮ್ ಅತುಲಾಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಮ್ || ವಂದೇ ||

ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಲಾಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ
ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಮಾತರಂ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೊ ಎನ್ನ

ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here