ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ | Swachh Bharat Abhiyan Essay in Kannada

0
1950
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ swachh bharat abhiyan essay in kannada
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ swachh bharat abhiyan essay in kannada

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ Swachh Bharat Abhiyan Essay swachh bharat abhiyana prabandha in kannada


Contents

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ

swachh bharat abhiyan essay in kannada
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ swachh bharat abhiyan essay in kannada

ಮುನ್ನುಡಿ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ತನಕವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಗೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2014 ರಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ 145 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು , ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2014 ರಂದು ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಅವರ ಕನಸು (ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ), ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಾರ್ಧಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • 2019 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು.
 • ಬಯಲು ಶೌಚವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ 11 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಗುಂಪು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 34 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.
 • ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.
 • ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ.
 • ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಾಲುದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.
 • ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಗತ್ಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷನ್‌ನ ಕಾರ್ಯವು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಭಾರತದ ಜನರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ –

 • ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹರಡದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಗರ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ತುಂಬಿದೆ.
 • ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಬಯಲು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಹರಡಿ ಈ ಕೊಳಚೆ ಹೊಸ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
 • ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳು ಸಹ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬದಲು ಕಸವು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
 • ಈ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೂ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ.
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯೂ ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಂದುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ.
 • ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ.
 • ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು.
 • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
 • ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಾಡಲು.
 • ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ

ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳು:

ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರದಿರಲು ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕಸವು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇತರರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ –

 1. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

 1. ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು

ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಸವನ್ನು ಹರಡುವುದರಿಂದ ದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೊಳಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಜನರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

 1. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆ

ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಜನರು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಳಕು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

 1. ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕಸ, ಕೊಳಕು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಜನರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಳಕು ಹರಡುತ್ತದೆ.

 1. ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೊರತೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, 2017 ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ದಿನಕ್ಕೆ 1,00,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

 1. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪದ ನದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪರಿಸರವು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಕ್ರಮಗಳು

ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಸ್ವತಃ ಜಾಗೃತರಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೊಂದುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

 • ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಪ್ರತಿ ನಗರ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
 • ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
 • ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
 • ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು.
 • ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹರಡಬೇಕು.
 • ಕೊಳಚೆಯಿಂದಾಗುವ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಇಡೀ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
 • ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಪರ್ವತಗಳಂತಹ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
 • ಅವರ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
 • ಜನರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಳಕು ಹರಡದಂತೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳು:
 • ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಯಾರ ಕೆಲಸ.

ಆ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

(1) ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ)
(2) ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (ಕ್ರಿಕೆಟರ್)
(3) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಕ್ರಿಕೆಟರ್)
(4) ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್
(5) ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ನಟ)
(6) ಶಶಿ ತರೂರ್ (ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ)
(7 ) ತಾರಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಾ ಊಲ್ತಾ ಚಶ್ಮಾ ತಂಡ
(8) ಇಆರ್ ದಿಲ್ಕೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್
(9) ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (ನಟ)
(10) ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ (ಕೈಗಾರಿಕಾ)
(11) ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (ನಟಿ)
(12) ಮೃದುಲಾ ಸಿನ್ಹಾ (ಲೇಖಕಿ)

ಉಪಸಂಹಾರ


ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ PDF

FAQ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ನೀಡಿದವರು ?

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2014 ರಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು?

2019 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು.
ಬಯಲು ಶೌಚವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ 11 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಗುಂಪು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 34 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

kannadanew.com

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ,ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ

ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here