Shankaracharya Ashtottara in Kannada | ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

0
268
Shankaracharya Ashtottara in Kannada | ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
Shankaracharya Ashtottara in Kannada | ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

Shankaracharya Ashtottara in Kannada ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ shankaracharya ashtottara shatanamavali information in kannada


Shankaracharya Ashtottara in Kannada

Shankaracharya Ashtottara in Kannada
Shankaracharya Ashtottara in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಂ, ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಯಜ್ಞವು 6ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತತ್ತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಜ್ಞದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಹತ್ತಾರು ಭಕ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 15ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಂದು, ಪೀಠದ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಆರ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಯೋಜಕರ ಸಭೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಠಣದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ನಡೆದವು.

ಓಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೯ |

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅದ್ವೈತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೧೮ |

ಓಂ ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂಭೋಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೨೭ |

ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ | ೩೬ |

ಓಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ೪೫ |

ಓಂ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪೋರಾಶಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ | ೫೪ |

ಓಂ ಭಾರತೀಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾರದಾಹ್ವಾನಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾದಬಿಂದುಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ | ೬೩ |

ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂರಿಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರಂಜಕಾಯ ನಮಃ | ೭೨ |

ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭೋದಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಂಪ್ರಾಪ್ತಚಂದ್ರಮೌಳಿಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯಂತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ | ೮೧ |

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕತಾಟಂಕತೋಷಿತಾಂಬಾಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಮತೋಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೯೦ |

ಓಂ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಂಭೂಜಯಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ | ೯೯ |

ಓಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕಯೋಗೀಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಸಚ್ಚಿಷ್ಯಸನ್ನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಂಬಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ | ೧೦೮ ||

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here