ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Rashtriya Matadarara Dinacharane Essay in Kannada

0
1132
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Rashtriya Matadarara Dinacharane Prabandha in Kannada
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Rashtriya Matadarara Dinacharane Prabandha in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Rashtriya Matadarara Dinacharane Essay rashtriya matadarara dinacharane prabandha in kannada


Contents

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Rashtriya Matadarara Dinacharane Prabandha in Kannada
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Rashtriya Matadarara Dinacharane Prabandha in Kannada

ಪೀಠಿಕೆ:

12 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ 2022: ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯುವಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಜನವರಿ 25 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವಕರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ.

12 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ 2022: ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 25, 1950 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2011 ರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವಕರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ:

ಇತಿಹಾಸ

25 ಜನವರಿ 1950  ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ  ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ಇಸಿಐ) ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವಾಗಿದೆ  .  ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 2011 ರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು  . ಇದು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಹರು.

ಮೊದಲು ಮತದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ 1988 ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. 1998 ರ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು, ಅದು ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ.

ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಯುವಕರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರು ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಅಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಶದ ಯುವಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ ದೇಶದಿಂದ ಜಾತೀಯತೆ, ಮೇಲು-ಕೀಳು, ಕೋಮು ತಾರತಮ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

ಜನವರಿ 25 ರಂದು, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಭಾಷೆ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ: ಆಚರಣೆಗಳು

ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಇಸಿಐ ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಗುಂಪುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮತದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಇಪಿಐಸಿ) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಬಹುದು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮತದಾನ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಸ್ವತಃ ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೋಟರ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಯ್ಯಬಹುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ

ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಮತದಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ.

ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಭೂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದೇಶದ ನಾಯಕ. ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು, ಅದು ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ.

ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿರಳವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಕೋಮು, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಜನರು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಕೋಮು ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಮೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ 2022: ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

 1. “ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.” – ಲ್ಯಾರಿ ಜೆ. ಸಬಾಟೊ
 2. “ನೀವು ಮತ ​​ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆ; ಅದು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. – ಮಿಚೆಲ್ ಒಬಾಮಾ
 3. “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.” – ಹ್ಯಾರಿ ಎಮರ್ಸನ್ ಫಾಸ್ಡಿಕ್
 4. “ಮತದಾನವು ನಮಗೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ಈ ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.” – ಶರೋನ್ ಸಾಲ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್
 5. “ಬುಲೆಟ್ ಗಿಂತ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ” – ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್
 6. “ಬರೀ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ … ನೀವು ಹೋಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.” – ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್
 7. “ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಹೋರಾಟಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು.” – ಬೆಯೋನ್ಸ್
 8. “ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾನರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.” – ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ
 9. ” ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. “- ಸುಸಾನ್ ಬಿ. ಆಂಥೋನಿ
 10. “ನಾವು ಮತ ​​ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಲು ಅರ್ಹರು. ” – ಮೇಘನ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್
 11. “ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮತ ​​ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.” – ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್
 12. “ಮಾತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಮತದಾನ ಉಚಿತ; ಅದನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ.” – ನಾನೆಟ್ ಎಲ್. ಆವೆರಿ
 13. “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಹುಮತದ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. – ಡೆಬ್ಬಿ ಸ್ಟಾಬೆನೋವ್
 14. “ಮತವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ.” – ಲಿಂಡನ್ ಬಿ. ಜಾನ್ಸನ್
 15. “ನೀವು ಮತ ​​ಚಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೂರು ನೀಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.” – ಜಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಲಿ

ಉಪಸಂಹಾರ:

‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ’ದ ಉದ್ದೇಶವು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೂ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ.

ಇಂದು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯಂದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಕನ್ನಡ 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here