Ra Ra Kama Kannada Song | ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮLyrics in Kannada

0
194
Ra Ra Kama Kannada Song | ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮLyrics in Kannada
Ra Ra Kama Kannada Song | ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮLyrics in Kannada

Ra Ra Kama Kannada Song ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮLyrics ra ra rakkamma song lyrics in kannada


Contents

Ra Ra Kama Kannada Song

Ra Ra Kama Kannada Song
Ra Ra Kama Kannada Song

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ಸಾಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮLyrics In Kannada

ಗದಾ ಗಡ ಗಡ ಗಡ
ಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮ

ಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ನಾ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬಾತ್ಲಿ
ಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ನಾ ಬಂದೆ ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ತಾಲಿ

ರಿಂಗಾ ರಿಂಗಾ ರೋಸೆಯು ಲಂಗಾ
ಉಟ್ಟು ಬರುವಾಗ
ಅಡ್ಡ ಸೇರಗು ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು
ಹೆಂಡ ಸುರಿವಾಗಾ

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ

ಕುಡಿ ಎಕ್ಕ ಸಾಕ
ಎಕ್ಕ ಸಾಕ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ

ಹಾಂ ಏಕ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕ ಸಾಕ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ

ನಾಲೆ ಬೆಳಗೆ ಗಂಟಾ
ನಾನೂ ನಿನ್ನ ನೆಂಟ
ನೀ ಸಿಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟು
ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಮ್ಮ

ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊಂಟಾ
ಈ ಐನಾತಿ ಸೊಂತಾ
ನೋಡೋ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ
ನೂರು ಬಾಟ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಮ್ಮ

ಸೋದನೆ ಬೇಡ ಬಾ ಸುಕ್ಕಾ
ರಕ್ಕಮ್ಮ

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ

ಕುಣಿ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕ ಸಾಕ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ

ಹಾಂ ಏಕ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕ ಸಾಕ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ

ಹಾರಾಡಿ ತೂರಾಡಿ ತೇಲಾಡಿ
ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ ಹಿಂದೆ
ಹೇ ಪೇಟೆ ಸಾಹೇಬ ನೀ ಬಂಧು
ನನ್ನ ಕಯ್ಯೆ ಹಿಡುಕೊಂಡೆ

ಅಯ್ಯೋ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ
ಹಾಳು ಕುಡಿಯಬೇಡ
ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಂತೆ
ಕಯ್ಯ ಹಿಡಿ ಬೇಡಾ

ಬಾರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ
ನಾನೂ ಗುಮ್ಮೋ ಗೂಳಿ
ಬಿಟ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ತೇನಿ
ನಿಂಗೆ ಯೆಂಟೂ ದಿಕ್ಕಮ್ಮಾ

ನಾನೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ
ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದಾ ಪೋಲಿ
ಹೋದ್ರೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ
ನಾ ವಾಪಾಸ್ ಬರಕ್ಕಮ್ಮ

ಹೊಂಟೋದ್ರೆ ಪಡ್ತೀಯಾ
ದುಃಖ ರಕ್ಕಮ್ಮ

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ

ಕುಣಿ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕ ಸಾಕ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ

ಹಾಂ ಏಕ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕ ಸಾಕ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ

Ra Ra Rakkamma Kannada Lyrics In English

Gada Gada Gada Gada
Gadang Rakkamma

Gadang Rakkamma
Na Goli Soda Bottle
Gadang Rakkamma
I Came To Bulak Karthali

Ringa Ringa Roseau Langa
When Utu Comes
The Cross Joint Slipped
Hendah Surivaga

Ra Ra Rakkamma
Ra Ra Rakkamma

A Child Ace Is Enough
Ace Is Enough Ace Is Enough

Hmm One Is Enough
Ace Is Enough Ace Is Enough

Tomorrow Morning
I Am Your Friend
You Are Shy
I Got It

Atta Itta Honta
This Is Ainati Sontha
Look Everyone
One Hundred Bottles Kikkamma

Sodane Bede Ba Sukkah
Rakkama

Ra Ra Rakkamma
Ra Ra Rakkamma

Kuni Ekka Saka
Ace Is Enough Ace Is Enough

Hmm One Is Enough
Ace Is Enough Ace Is Enough

Fly And Float
Behind Bartare Hind
Hey Pete Saheb, You Brother
I Grabbed My Knife

Oh Thief Cat Close Your Eyes
Do Not Drink Spoilage
Like The Whole Town
Do Not Hold Hands

Baree Nati Chicken
I’m A Dumbass Bull
Bitre Torsteni
Ninge Yentoo Dikhamma

Let Me Tell You
Born In Vain
Hodre Will Be Loaded
I Will Come Back

Where Are You?
Sad Lady

Ra Ra Rakkamma
Ra Ra Rakkamma

Kuni Ekka Saka
Ace Is Enough Ace Is Enough

Hmm One Is Enough
Ace Is Enough Ace Is Enough

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ

ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here