ನನ್ನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ | My India Is Great India Essay In Kannada

0
1435
ನನ್ನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ
ನನ್ನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ

ನನ್ನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ, My India Is Great India Essay In Kannada nanna bharath shrestha bharath pabandha in kannada essay on nanna bharath shrestha bharath


Contents

My India is great India essay In kannada

ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶ. ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ
My India is great India essay In kannada

ನನ್ನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ :

ಭಾರತವು ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಏಕತೆಯ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.  ಇತಿಹಾಸದ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಏಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾರತವು ಜನರು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ :

ಭಾರತವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಜನರ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು.

ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ದೇಶವು ದೇಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳ ನಾಡು. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುಪಾಲು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಗೋದಾವರಿ, ನರ್ಮದಾ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿಯಂತಹ ಪ್ರಬಲ ನದಿಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಗಂಗಾನದಿ ಕಣಿವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆದತಂಹ ಸಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಭಾರತವು ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನಮ್ಮಭಾರತ :

ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ, ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಜನರು ಸದಾ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯು ಆಳವಾದ ಸಾಗರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಬಲವಾದ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಂತೀಯ ಕಣಿವೆಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ :

ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಶಾಲ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

FAQ :

1.ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ?

ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ

2.ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂದರೇನು ?

ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶವೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here