ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ | Books Importance Essay in Kannada

0
1408
ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ | Books Importance Essay in Kannada
ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ | Books Importance Essay in Kannada

ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ, Books Importance Essay in Kannada, pustakada mahatva prabandha in kannada, importance of books value in kannada


Contents

ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

Books Importance Essay in Kannada
ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Books Importance Essay in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೆಳೆಯರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಕಲಿಕೆಯು ಆಜೀವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಟಿತನದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರತರುವ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

 ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ನೂರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಉದಾತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಒಂದು ಮಗು, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಜಾಯ್ ಒಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕವು ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೇಖನಿ ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಲೇಖನಿಯು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕವು ಪೀಳಿಗೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ

ವಿವಿಧ ಪುಟಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ವಿಷಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸವುದು

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವಯೋಮಾನದ ಜನರಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು

ಓದುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿತವಾದ ಪರಿಸರವು ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ

ಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ.

 ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಓದುವಿಕೆಯು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಜನರಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದು ಏಕೆ ಉತ್ತಮ

 ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓದಲು ನಾವು ನೀಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಥೆಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಾವು ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು.

ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಮೆಚ್ಚುವ ಜನರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓದುವಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಓದುವುದು ಶಬ್ದಕೋಶ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಉಪಸಂಹಾರ

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯ ಅನನ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಓದಿದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

FAQ

ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ( ಶ್ರೀವಿಜಯ)

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಯಾವುದು?

ಮಿತ್ರಾವಿಂದಗೋವಿಂದ (ಸಿಂಗರಾರ್ಯ)

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಯೋಗ ಪ್ರಬಂಧ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here