ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧ | Science And Technology Essay in Kannada

0
1391
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧ ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧ Science And Technology Essay in Kannada what is Science And Technology Simple Definition Science And Technology Essay Writing Science and Technology Essay Topics ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ Vijnana Mattu tantrajnana in kannada


Contents

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ:

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರಗಳ ರಿಂಗಣದಿಂದ ಎದ್ದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ.

ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತರಲು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ.

ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಅಲಾರಂನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದುಕುವ ಬಯಕೆಯು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿಸಲು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಅವುಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅನಂತವೆಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳು:

ಬಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೈಟೆಕ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹತ್ತು ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದು. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಪರಿಚಯವು ಭೌತಿಕ ದೂರದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರಂತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಡಿಯೋ-ದೃಶ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾಠಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನುಸುಳಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:

ಅನುಕೂಲಗಳು

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಂತ್ರಗಳು, ದೂರವಾಣಿಗಳು, ದೂರದರ್ಶನಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ, ಪುಟ್ಟ ದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕೈಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತವೆ.

ಹಿಂದೆ, ರೋಗ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಅಜೇಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಸಂವಹನವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಉಲ್ಬಣವು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
  • ವಿವಿಧ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯಂತೆ ಹಲವಾರು ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕರವಾಗಿವೆ. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು.

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ಒಂದು ದಿನ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ.

ಮಾನವನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್‌ನ ಪರಿಚಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ನವೀಕೃತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಪುರಾತನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದಾಗ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವೇಕಯುತ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ದುರುಪಯೋಗವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಸಂಯಮವನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

FAQ:

ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಯಾವ ಪರಿಸರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ?

ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದಾದರು 2 ಅನುಕೂಲಗಳು ?

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದಾದರು 2 ಅನಾನುಕೂಲಗಳು?

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಎಂದರೇನು?

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ನವೀಕೃತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಪುರಾತನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದಾಗ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here