ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role of Mass Media in Elections Essay in Kannada

0
370
ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role of Mass Media in Elections Essay in Kannada
ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role of Mass Media in Elections Essay in Kannada

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ Role of Mass Media in Elections Essay chunavaneyalli samuha madyamagala patra prabandha in kannada


Contents

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

Role of Mass Media in Elections Essay in Kannada
ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ “ಕಾವಲುಗಾರ” ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಆದರೂ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತ್ರವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಹಲವಾರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ದೂರದರ್ಶನ, ಸಿನಿಮಾ, ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಸಮೂಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕಿಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಅವರ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

  • ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ;
  • ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ;
  • ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ;
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷಗಳು/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, EMB, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ;
  • ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ;
  • ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ;
  • ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನ್ಯಾಯೋಚಿತತೆ, ಅದರ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ;
  • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ಉರಿಯೂತದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಏಕೈಕ ಮೂಲವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸಾಧಾರಣ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಘಟ್ಟಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಟಗಾರರಾದಾಗ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಇರಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಮಾಧ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ.

FAQ

ಜೀವರಾಜ್ ನಾರಾಯಣ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು?

ಗುಜರಾತ್.

ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಚುನಾವಣೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here