ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Ramana Bagge Mahiti in Kannada

0
587
ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Ramana Bagge Mahiti in Kannada
ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Ramana Bagge Mahiti in Kannada

ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Ramana Bagge Mahiti information in Kannada


Contents

ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Ramana Bagge Mahiti in Kannada
ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Ramana Bagge Mahiti in Kannada

ಹಿಂದೂ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಏಳನೇ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ರಾವಣನ ವಧೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ವನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ , ಇದು 5 ನೇ ಶತಮಾನ BCE ಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನಂತರದ ಕೆಲವು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಮನ ಸಾಹಸಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಮನ ಕುಟುಂಬ

ರಾಮನ ತಂದೆ ಸೌರ ಜನಾಂಗದ ರಾಜ ದಶರಥ, ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ಕೌಸಲ್ಯೆ. ರಾಮನು ಎರಡನೇ ಯುಗ ಅಥವಾ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಲಂಕಾದ (ಆಧುನಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ರಾಜನಾದ ರಾವಣನ ಭಯಂಕರ ಬಹು-ತಲೆಯ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರುಗಳ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದನು. ಮಹಾದೇವನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ದೇವತೆಗಳ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ದಶರಥನು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ರಾಜನಿಗೆ ಅಮೃತದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಕೌಸಲ್ಯೆಗೆ ನೀಡಿದರು, ಅವರು ಅರ್ಧ ದೈವಿಕ ರಾಮನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು. ರಾಮನಿಗೆ ಮೂವರು ಮಲಸಹೋದರರು – ಭರತ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ – ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಿಮೆ, ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಾಮನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರನ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆದರೆ ಅವನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ ವಾನರ ಯೋಧ ಹನುಮಂತ.

ರಾಮನು-ಸೀತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ

ರಾಕ್ಷಸನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಮನ ಮೊದಲ ಸಾಹಸ ಸಂಭವಿಸಿದೆ . ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ತೊರೆದರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನನ್ನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ತಾರಕನನ್ನು ಕೊಂದರು. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವನು ಮಿಥಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಹದ ರಾಜನಾದ ಜನಕನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ರಾಜನ ಸುಂದರ ಮಗಳು ಸೀತೆಯನ್ನು (ಜಾನಕಿ ಅಥವಾ ಮೈಥಿಲಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಭೇಟಿಯಾದನು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ದೇವರಾದ ಶಿವನ ಆಯುಧವಾಗಿದ್ದ ಶಿವ ದನಸು ಅನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಾಜನು ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ರಾಮನು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುರಿದನು ಅವನು ಸೀತೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಸಹೋದರರು ಸೀತೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಋಷಿಗಳು, ರಾಜರು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ರಾಮನ ವನವಾಸ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವು ಅವನ ತಾಯಿಯ ಗುಲಾಮ ಮಂಥರಾದಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಪಟ್ಟ ಅವಳು ದಶರಥನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಕೇಯಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಭರತನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಪತಿ ದಶರಥನಿಗೆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಳು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ. ತನ್ನ ಮಗ ಭರತನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲ ವರವಾದರೆ, ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಎರಡನೆಯ ವರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮನನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವನವಾಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಡನಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಮನು ದೂರದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಂಡಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹೋದನು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಶರಥನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು, ಆದರೆ ರಾಮನ ಉಪಚಾರದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಭರತನು ರಾಜನಾಗದೆ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು, ಬದಲಿಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಅವನ ಸರಿಯಾದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೂ ರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಲು ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಭರತನು ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ರಾಮನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು, ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಾಮನ ರಾಜ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಘರ್ಷಣೆ

ರಾಮನು ತನ್ನ ವನವಾಸದ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪಂಚಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾವಣನ ಸಹೋದರಿ ಸೂರ್ಪನಖಾ ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ರಾಮನು ತಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೂರ್ಪನಖಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು . ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶೂರ್ಪನಖೆಯ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ರಾಜ ರಾವಣನ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ರಾವಣನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಾರೀಚನು ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡನು, ಪಂಚವಟಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಮಾ ಸೀತೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ರಾಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವಳು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಬರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಳು ಏನೋ ಅಪಾಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಸೀತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಳು ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ ಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ರಾಮನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟನು.

ರಾವಣನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾ ಸೀತೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಸೀತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ರಾವಣನು ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಜಟಾಯು(ಪಕ್ಷಿ) ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ರಾವಣನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ರಾಮನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸೀತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಮಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಬಹಳ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಟಾಯುವಿನ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಜಟಾಯು ಅಪಹರಣದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದು ಸತ್ತಿತು. ರಾಮನು ಜಟಾಯುವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಸೀತೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕಿಷ್ಕಿಂತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಸುಗ್ರೀವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಾಮನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಸುರಗ್ರೀವನನ್ನು ಕಿಷ್ಕಿಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ರಾಮನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ, ಸುಗ್ರೀವನು ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾನರರನ್ನು ಮಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನು ಜಟಾಯುವಿನ ಸಹೋದರ ಸಮಾಬತಿಯಿಂದ ಮಾ ಸೀತೆಯ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಜಾಂಬವನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಲಂಕೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು, ಮಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಲಂಕಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಧವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ರಾವಣನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ಲಂಕಾದಿಂದ ಸೀತೆ. ಆದರೆ ರಾವಣನು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕ್ರೂರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ರಾಮನ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವಿನ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಸರಣಿಯು ಅನುಸರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು, ರಾಮನು ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಲಂಕೆಯ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಅಪಹರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನಗೆ ನಿಷ್ಠಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೀತೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ದೈವಿಕ ಬೆಂಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗದೆ, ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು, ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಸೀತಾ ವನವಾಸ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೆಲವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು ಮಾ ಸೀತೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಿಸುವ ವದಂತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಮಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾ ಸೀತೆ ಋಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಯು ಅವಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಮಾ ಸೀತಾ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಲವ ಮತ್ತು ಕುಶಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.

ಶ್ರೀರಾಮನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾ ಸೀತೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಭೂಮಾತೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಸೀತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ನಂತರ ಲವ ಮತ್ತು ಕುಶರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ಸೀತೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಸುಮಾರು 11,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಅವತಾರವು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

FAQ

ಕೇರಳದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು? 

ಓಣಂ.

ಪುಸ್ಕರ್ ಒಂಟೆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ರಾಜಸ್ಥಾನ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2022 ಮಾಹಿತಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here