Raghavanka Information in Kannada | ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

0
480
Raghavanka Information in Kannada | ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
Raghavanka Information in Kannada | ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Raghavanka Information in Kannada ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ raghavanka biography bagge mahiti in kannada


Raghavanka Information in Kannada

Raghavanka Information in Kannada
Raghavanka Information in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ರಾಘವಾಂಕ (12 ನೇ ಶತಮಾನ) ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಕವಿ. ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವನು ಮಹಾನ್ ರಾಜರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ರಾಘವಾಂಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾಕವಿ ಹರಿಹರನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಓದಬಹುದು.

ಷಟ್ಪದಿ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ರಾಘವಾಂಕನ ನಾಲ್ಕು ದೀರ್ಘ ಕವನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ – ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ, ವೀರೇಶಚರಿತ್ರೆ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಚರಿತ್ರೆ. ಶರಭ ಚಾರಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಮಹತ್ತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ರಾಘವಾಂಕ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರು ಲೈನ್ ಮೀಟರ್ ವಾರ್ಧಕ ಸಪದಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೀರ್ಘ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ ರಾಘವಾಂಕನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಾಜನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೇವರೇ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು (ಹರನೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಹರನು) ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದು ಕವಿಯ ಈ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಸ್ಸಾರತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆಯ ಅರ್ಥಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಒಳಪ್ರವಾಹವಿದೆ, ಇದನ್ನು 12 ನೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನದ ಶರಣರು. ರಾಘವಾಂಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾನೆ; ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳ ನಡುವೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯರ ನಡುವೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವಿಘ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೀರೇಶಕರಿಟ್ ವೀರಭದ್ರನು ದಕ್ಷನು ನಡೆಸಿದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಕಥೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಶೈಲಿಯು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಕವಿತೆಯ ಟೆನರ್ಗೆ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವಾಂಕನ ಕಾವ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಕಾಲೀನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮಹಾನ್ ಗುರುವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಇಲ್ಲಿಯ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಕಟ್ ಆದರೆ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಕಡೆಗೆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಘವಾಂಕನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು, ಸೋಮನಾಥ ಚಾರಿತ್ರವು ವೀರಶೈವದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅನುಯಾಯಿಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃತಿಯ ನಾಯಕ ಆದಯ್ಯ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಲಿಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೈನ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲು ವಿಫಲನಾದನು. ಜೈನರನ್ನು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ತಿಗಳನ್ನು (ಗುಡಿಸಲುಗಳು) ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ನುಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here