Navagraha Stotram in Kannada | ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

0
226
Navagraha Stotram in Kannada | ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ
Navagraha Stotram in Kannada | ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Navagraha Stotram in Kannada ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ in kannada


Navagraha Stotram in Kannada

Navagraha Stotram in Kannada
Navagraha Stotram in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಋಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿಡಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಪಿಸಿ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಆರಾಧಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಆದಿತ್ಯಾಯ ಚ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ |

ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ‖

ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಸ೦ಕಾಶ೦ ಕಾಶ್ಯಪೇಯ೦ ಮಹಾದ್ಯುತಿ೦

ತವೋರಿ೦ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನ೦ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರ೦

ದಧಿಶ೦ಖ ತುಷಾರಾಭ೦ ಕ್ಷಿರಾಣ೯ವ ಸಮೂದ್ಭವ೦

ನಮಾಮಿ ಶಶಿನ೦ ಸೋಮ೦ ಶ೦ಭೋಮು೯ಕುಟಭೂಷಣ೦

ಧರಣಿ ಗರ್ಭ ಸ೦ಭೂತ೦ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭ೦

ಕುಮಾರ೦ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತ೦ತ ಮಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹ೦

ಪ್ರಿಯ೦ಗುಕಾಲಿಕಾಶ್ಯಾಮ೦ ರೂಪೇಣಾಪ್ರತಿಮಾ೦ಬುಧ೦

ಸೌಮ್ಯ೦ಸತ್ವಗುಣೋಪೇತ೦ ತ೦ ಬುಧ೦ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹ೦

ದೇವಾನಾ೦ಚ ಋಷಿಣಾ೦ಚ ಗುರು೦ಕಾ೦ಚನ ಸನ್ನಿಭ೦

ಬುದ್ಧಿಮ೦ತ೦ ತ್ರಿಲೋಕೆಶ೦ ತ೦ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ

ಹಿಮಕು೦ದಮೃಣಾಲಾಭ೦ ದೈತ್ಯಾನಾ೦ ಪರಮ೦ ಗುರು೦

ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರ೦ ಭಾಗ೯ವ೦ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹ೦

ನೀಲಾ೦ಜನ ಸಮಾಭಸ೦ ರವಿಪುತ್ರ೦ ಯಮಾಗ್ರಜ೦

ಛಾಯಾಮಾತಾ೯೦ಡ ಸ೦ಭೂತ೦ ತ೦ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರ೦

ಅರ್ಧಕಾಯ೦ ಮಹಾವೀಯ೯೦ ಚ೦ದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮಧ೯ನ೦

ಸಿ೦ಹಿಕಾಗಭ೯ ಸ೦ಭೂತ೦ ತ೦ ರಾಹು೦ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹ೦

ಫಲಾಷಪುಷ್ಪ ಸ೦ಕಾಶ೦ ತಾರಕಾಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕ೦

ರೌದ್ರ೦ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕ೦ ಘೋರ೦ ತ೦ ಕೇತು೦ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹ೦

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಶಾಂತಕರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ

ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ್

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here