ಮಣ್ಣಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on soil day in Kannada

0
601
ಮಣ್ಣಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on soil day in Kannada
ಮಣ್ಣಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on soil day in Kannada

ಮಣ್ಣಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on soil day Mannina Dinda Prabandha in Kannada


Contents

ಮಣ್ಣಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Essay on soil day in Kannada
ಮಣ್ಣಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೀಮಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನವನ ಜೀವನೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನುಚಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅವನತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಮರ್ಥನೀಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಈ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ, ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನದ ವಿಷಯವು ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮಣ್ಣು, ಜಗತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪತಿ

ಶಿಲೆಗಳು ಹವಾ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎನ್ನುವರು. ಶಿಲೆಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸವಕಳಿಯಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂಲ ಶಿಲಾವಸ್ತು ಹವಾಮಾನ, ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು, ಜಿವಿಗಳು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂಲ ಶಿಲಾವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ

 • ಮಣ್ಣು ವಾತಾವರಣಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ವಾತಾವರಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • 815 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಆಹಾರ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು.
 • 95% ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 • ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 33% ಈಗಾಗಲೇ ಅಳಿದುಹೋಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಇತಿಹಾಸ

ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌) 2002 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಒ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2013 ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಒ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತು.ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 68ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 2013 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿತು. 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ

 • ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 • ಜಲಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಹಲವಾರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತಳಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಗಣಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
 • ಮೇಲ್ಮೈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಡದಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣು ಬೇಕೆ ಬೇಕು.

ಮಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ

ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಮಣ್ಣು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಮಳೆನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಬಸಿದು ನಂತರದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಬರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬಸಿದಂತೆ ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಹಲವು ಜೀವಿಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಗೊತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕಶೇರುಕಗಳು (ಎರೆಹುಳುಗಳು, ಕುಟ್ಟೆಗಳು, ಸಹಸ್ರಪದಿಗಳು, ಶತಪದಿಗಳು, ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು, ಗೊಂಡೆಹುಳುಗಳು, ಹೇನುಗಳು, ಕುಟುಕುಹುಳಗಳು, ಎನ್‌ಖೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ನೆಮಟೊಡ್‌ಗಳು, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಗಳು) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಆರ್ಕಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಚಿಗಳು, ಹಾಗು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ (ಸಸ್ಯಗಳು) ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು (ಕೀಟಗಳ) ಜೀವನ ಚಕ್ರದಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಯಾವುದೇ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿನ ಜೀವವೈವಿದ್ಯಗಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ವಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ರೊಚ್ಚು ಕಾಲುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ರೊಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭೂಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವರು. ಸಾವಯವ ಮಣ್ಣು ಪೀಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಆದರೆ ಪೀಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್, ಬಾಗ್ಸ್ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೀಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವರು. ಕೆಲವು ಆಧಾರಗಳಂತೆ ಕೆಲವು ಕೋತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯ ಆಹಾರ (ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ) ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾನಿನ್ ವಿಷವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಅದರ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಳೆನೀರು ಮತ್ತು ಕೆರೆ, ಕೊಳ ಮತ್ತು ನದಿಯ ನೀರು ಮಣ್ಣಿನ ಪದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಂತರ್ ಜಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಡೆಗಳು (ವೈರಾಣುಗಳು) ಮತ್ತು ಮಲಿನಕಾರಕಗಳು ನಿರಂತರ ಸಾವಯವ ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಸೋಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳುಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪದರಿನ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಪದರಿನ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ಗಳಜೊತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಬ್ಬುತಗ್ಗು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಆಹಾರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೌದೆ ಮತ್ತು ವಸತಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾನವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. “ಮಣ್ಣು ಬೆಳೆಯ ಕಣ್ಣು” ಆಗಿದೆ.

FAQ

ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೫

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ?

2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here