ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Biography of Maharshi Valmiki in Kannada

0
234
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Biography of Maharshi Valmiki in Kannada
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Biography of Maharshi Valmiki in Kannada

ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Biography of Maharshi Valmiki in Kannada maharishi valmiki jayanti jeevana charitre in kannada


Contents

ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

Biography of Maharshi Valmiki in Kannada
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Biography of Maharshi Valmiki in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Biography of Maharshi Valmiki in Kannada

ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖಕರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 500 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 100 ರವರೆಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ರಾಮನ ಸಮಕಾಲೀನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀತೆ ಲವ ಮತ್ತು ಕುಶ ಜನಿಸಿದ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಳು. ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಮೊದಲು ದರೋಡೆಕೋರನಾಗಿದ್ದನು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ

ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಚೇತಸ ಋಷಿಗೆ ರತ್ನಾಕರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರತ್ನಾಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಟೆಗಾರನೊಬ್ಬ ರತ್ನಾಕರನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದ. ತನ್ನ ಸಾಕಿದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರತ್ನಾಕರ ತನ್ನ ಮೂಲ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರತ್ನಾಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದನು. ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರತ್ನಾಕರನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದರೋಡೆಕೋರನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ

ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರತ್ನಾಕರ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವನು ದರೋಡೆಗೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ನಾರದ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ

ಒಂದು ದಿನ, ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ನಾರದ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ, ರತ್ನಾಕರನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ನಾರದನು ತನ್ನ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ರತ್ನಾಕರನ ಮೇಲೆ ರೂಪಾಂತರವು ಬರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು. ಆಗ ಅವನು ರತ್ನಾಕರನನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಅವನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಆ ಕುಟುಂಬವು ಅವನ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರತ್ನಾಕರನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನು ನಾರದ ಋಷಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ನಾರದನು ಅವನಿಗೆ ‘ರಾಮ’ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಾರದನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.

ರತ್ನಾಕರ ಅವರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹವು ಇರುವೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೊನೆಗೆ ನಾರದನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದನು ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ನಂತರ, ಅವನು ರತ್ನಾಕರನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸು (ಧ್ಯಾನ) ಫಲ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದನು. ರತ್ನಾಕರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ವಾಲ್ಮೀಕದಿಂದ (ಇರುವೆ-ಬೆಟ್ಟ) ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು

ಒಂದು ದಿನ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಿತು . ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಆಶ್ರಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು.

ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯುವುದು

ನಾರದರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು . ನಂತರ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದನು, ಅದನ್ನು ಋಷಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುಸರಿಸಿದನು.

FAQ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ?

ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡು.

ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರೇನು?

ಸೂರ್ಯ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here