ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ | Basavanna Life Story Essay In Kannada

0
1616
 ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ Basavanna Life Story Essay In Kannada
 ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ Basavanna Life Story Essay In Kannada

 ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ, Basavanna Life Story Essay In Kannada basavanna jeevana charitre prabandha in kannada biography of basavanna essay in kannada


ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಆದ ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Contents

Basavanna Life Story Essay In Kannada

 ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ Basavanna Life Story Essay In Kannada
Basavanna Life Story Essay In Kannada

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ :

ಗುರು ಬಸವ ಅಥವಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಗುರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದರು. 

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ :

ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದೈವಿಕ ಅನುಭವವು ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅವರ ಚಳುವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲಾಧಾರವು ದೇವರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರಾಕಾರ ದೇವರು ಎಂಬ ಏಕದೇವತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು.

ತನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅವನು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮೃದ್ಧ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವವನು. ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಮಹಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಲಚೂರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. 

ಬಸವನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ :

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1134 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ- ಶ್ರೀ ಮಾದರಸ ಮತ್ತು ತಾಯಿ-ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ .

 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನಿವಾರ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಅವರು ಜನಿವಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಮಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಮಾದರಸ ಮತ್ತು ಮಾದಲಾಂಬೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು. ಮಾದರಸ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.  ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇದ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. 8 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಯನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾತವೇದಮುನಿಯವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

ಅವರು ಬಾಗೇವಾಡಿಯನ್ನು ತೊರೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಅಂದಿನ ಶೈವ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.

 ಈಶಾನ್ಯ ಗುರು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾತವೇದ ಮುನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ರವಾದಿಯಾದರು. ಬಸವಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಜ್ಞಾನವೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಭ್ರಮೆ, ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಸುಳ್ಳು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಉದಾರ ಚಿಂತನೆ :

ಕಳಚುರಿ ರಾಜ ಬಿಜ್ಜಳನು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕರಣಿಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಬಸವೇಶ್ವರರು ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಧಿಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ದೇವರ ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ತೊಲಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನಾಗದೇವನಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಧುವಿಯರ ಮಗಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಹರಿಜನ ಹರಳಯ್ಯನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಅವರು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು.

ಕಲ್ಯಾಣದ ದಂಗೆ :

ಬಸವೇಶ್ವರರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಬಿಜ್ಜಳ ಮಧುವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಳಯ್ಯನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ನವದಂಪತಿಯನ್ನು ಕುರುಡರನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಬಸವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಕೊಲೆಯಾಯಿತು. 1168 ರಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು.

ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವ:

ಬಸವ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವ ಅವರು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮವು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ (ದೇವರು) ಮತ್ತು ಅಂಗ (ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮ) ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಬಸವನ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದಿಂದ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ (ಪ್ರಕೃತಿ) ವಿಲೀನ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮಿಲನವಿಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣ. ಇದನ್ನು ” ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ“.

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ :

ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ “ಅನುಭವ ಮಂಟಪ” ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತನ್ನ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಸರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ವಚನಮಂಟಪ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ವಚನಗಳು :

ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು  ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಅವು ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಬಸವ ಅವರು ಸುಮಾರು 5000 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವರು ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವಾಗಿದೆ.

ನಿಧನ :

ಬಸವಣ್ಣ 1196 ರಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಉಪಸಂಹಾರ :

ಬಿಜ್ಜಳ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ನಡತೆ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ “ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ”, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ , ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ಭಾಷಣ

ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಬಂಧ

FAQ :

1.ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು ?

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1134 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

2. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ದರು ?

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ವಹಿಸಿದ್ದರು.

3.ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಯಾವುದು ?

“ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here