150+ ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು | 150+ Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada

0
1633
150+ ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು 150+ Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada
150+ Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada

150 Riddles With Answersin Kannada 150+ ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು 150+ Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada 150+ Ogatugalu Mattu Definition in Kannada


Contents

150+ Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada

150+ ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು 150+ Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada
150+ Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada

150+ ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

ಮಾನವಕುಲದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೆ ಒಗಟು ಹುಟ್ಟಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಗಟೆಯೇ ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಮೊದಲಿನದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಉಂಟು. ಆದಿಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಾದೃಶ್ಯವೆ ಒಗಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ. ಅವನು ಸಾದೃಶ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದುಂಟಾದ ವಿಸ್ಮಯದಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವೆ ಒಗಟಿನ ರೂಪ ತಳೆಯಿತು.

ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಗಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದೂ ಸಾದೃಶ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣವೆಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಗಟುಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಪುರ್ವಕವಾದವು; ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವಾದರೂ ಕೇವಲ ಸಂತೋಷವೆ ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ. ಒಗಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಸಮೀಕರಣವಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಗಟುಗಳೆಂದರೆ ರೂಪಕಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಂತೂ ಸುಂದರವಾದ ಕಾವ್ಯಗಳೇ. ಲೋಕಾನುಭವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆ, ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಗಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೊರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಒಗಟುಗಳಲ್ಲುಂಟು. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ, ಒಗಟುಗಳ ಅಂತರಾರ್ಥ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಳೆಯದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಬಾಹ್ಯರೂಪ ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಒಗಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಲಯಬದ್ಧ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮುರಿಯಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಾರಂಭ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಅಂತ್ಯ. ನಾನು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಅಂತ್ಯ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: “ಇ” ಅಕ್ಷರ

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ತೇವ!

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ನಾನು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಮೇಣದಬತ್ತಿ

 1. ಒಗಟು: ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್

 1. ಒಗಟು: ಎಲ್ಲದರ ಅಂತ್ಯವೇನು?

ಉತ್ತರ: “ಜಿ” ಅಕ್ಷರ

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಒಣಗಿದಾಗ ಏನು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಟವೆಲ್

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ?”

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ರಂಧ್ರ

 1. ಒಗಟು : ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗಿಣಿಯಂತೆ ಧ್ವನಿಸುವುದು ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ : ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್!

 1. ಒಗಟ: ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಓದು?”

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಏನದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ರಹಸ್ಯ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವ ಕಟ್ಟಡವು ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಗ್ರಂಥಾಲಯ

 1. ಒಗಟು : ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಅವು ಯಾವುವು?

ಉತ್ತರ : ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

 1. ಒಗಟ : ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀಲಿಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ : ಪಿಯಾನೋ.

 1. ಒಗಟು: ಟಾಮ್‌ನ ತಂದೆಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ: ಜಿಮ್, ಜಾನ್, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವರ ಹೆಸರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಟಾಮ್

 1. ಒಗಟು: ತಲೆ, ಬಾಲ, ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಪೆನ್ನಿ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ

 1. ಒಗಟು: ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಆದರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಅಕ್ಷರ ಎಂ.

 1. ಒಗಟು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಏನದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ನೆರಳು.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದೀಪ, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗಿಸ್ಟಿಕೆ ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮೊದಲು ಏನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಿರಿ?

ಉತ್ತರ: ಪಂದ್ಯ

 1. ಒಗಟು: ಏನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ

 1. ಒಗಟು: ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮರವನ್ನು ನೀವು ಒಯ್ಯಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಪಾಮ್.

 1. ಒಗಟು : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ : ಹಿಮ.

 1. ಒಗಟು : ನನಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ, ನಾನು ಹಾರಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ : ಒಂದು ವಿಮಾನ.

 1. ಒಗಟು : ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಡೆಯನ್ನು ನಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ : ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು.

 1. ಒಗಟು: ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಏನದು?

ಉತ್ತರ: ಕತ್ತಲೆ

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ, ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: “ಇ” ಅಕ್ಷರ

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ರೈ ಎನ್

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಖಚಿತ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಕನ್ನಡಿ

 1. ಒಗಟು: ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯುವಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಮೌನ.

 1. ಒಗಟು: ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ, ಆದರೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಏನದು?

ಉತ್ತರ: “ಆರ್” ಅಕ್ಷರ

 1. ರಿಡಲ್: ಏನು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು ಆದರೆ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಬೆಳಕು

 1. ಒಗಟು: ಪದಗಳು ಯಾವುವು, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ

 1. ಒಗಟು: ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಯಾವುದು ದೇಹವಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ನಾಣ್ಯ

 1. ಒಗಟು: ಯಾವ ಪದವು 26 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ವರ್ಣಮಾಲೆ

 1. ಒಗಟು : ಯಾವ ಮೀನು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ . ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಷ್!

 1. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: “ಎಫ್” ಅಕ್ಷರ ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ರೇಸ್‌ಕಾರ್!

 1. ಒಗಟು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ದಿಂಬು.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ನನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಬೆಂಕಿ

 1. ಒಗಟು: ನೀರಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್.

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಟ್ರಿಕಿ ಒಗಟುಗಳು

 1. ಒಗಟು: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ನಾಯಿಯನ್ನು ನದಿಯ ಎದುರು ಭಾಗದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಾಯಿ ಒದ್ದೆಯಾಗದೆ, ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ನದಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತ್ತು.

 1. ಒಗಟ: ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು 20 ಅಡಿ ಏಣಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಳು. ಅವಳು ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ: ಅವಳು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಿಂದ ಬಿದ್ದಳು.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ತೆರೆಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಮುಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕೀ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ

 1. ​​ಉತ್ತರ: ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಕಪ್ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದು P ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, E ಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ

 1. ಒಗಟು: ಋತುಗಳು, ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಶತಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆದರೆ ದಶಕಗಳು, ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ: ಅಕ್ಷರ ಎನ್.

 1. ಒಗಟು: ವರ್ಷದ ಯಾವ ತಿಂಗಳು 28 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಅವೆಲ್ಲವೂ

 1. ಒಗಟು: ಮೋಶೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು?

ಉತ್ತರ: ಮೋಶೆಯು ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಹ ಮಾಡಿದರು.

 1. ರಿಡಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಉತ್ತರ: ಮ್ಯಾಕಿಂತೋಷ್.

 1. ಒಗಟು: ವಿದ್ಯುತ್ ರೈಲು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತರು. ಯಾರು ಬದುಕುಳಿದರು? ”

ಉತ್ತರ: ಎಲ್ಲಾ ದಂಪತಿಗಳು.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಕಪ್ಪು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಬಿಳಿ?

ಉತ್ತರ: ಇದ್ದಿಲು!

 1. ಒಗಟು: ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಇದ್ದವು. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಇದ್ದವು?

ಉತ್ತರ: ಮೂರು.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ; ನನಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು; ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಬೆಂಕಿ!

 1. ಒಗಟು: ಆನೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು, ಆದರೆ ಏನೂ ತೂಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಆನೆಯ ನೆರಳು.

 1. ಒಗಟು: ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯರಂತೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಹೋದರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ನಾಲ್ಕು ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸಹೋದರರು.

 1. ಒಗಟು: ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಖಾಲಿ ಇಡಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರ.

 1. ರಿಡಲ್: ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?

ಉತ್ತರ: ಡಾಕ್‌ಗೆ.

 1. ಒಗಟು: ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಣಗಿದ ಕಲ್ಲುಗಳು.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದು 13 ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಗಳಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಡೆಕ್.

 1. ಒಗಟು: ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ

62, ಒಗಟು: ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಭವಿಷ್ಯ

 1. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಏನು ಮುರಿಯಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಭರವಸೆ

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು

 1. ಒಗಟು: ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಏನದು?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು.

 1. ರಿಡಲ್: ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ?

ಉತ್ತರ: ಬಣ್ಣದ ಕೋಟ್

 1. ಒಗಟು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ‘ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂಬಣ್ಣದವರು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು; ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಆದರೆ ಎರಡು; ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಂಪು ತಲೆಯ ಆದರೆ ಎರಡು. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಮೂರು: ಹೊಂಬಣ್ಣ, ಶ್ಯಾಮಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ತಲೆ.

 1. ಒಗಟು: ಇದು ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಂತರವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಏನದು?

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ನ್

 1. ಒಗಟು: ರಾಬಿನ್ ತಾಯಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ: ಮಾರಿಯಾ, ರೋಸ್ ಮತ್ತು _?

ಉತ್ತರ: ರಾಬಿನ್

 1. ಒಗಟು: ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ಮಾತು.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಓಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ?

ಉತ್ತರ: ನೀವು 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಐದು ಅಕ್ಷರದ ಪದವು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಚಿಕ್ಕದು.

 1. ಒಗಟು: ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಜನಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂಬತ್ತು.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವ 4-ಅಕ್ಷರದ ಪದವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಓದಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ಅದರ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಸರತಿ.

 1. ಒಗಟು: ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಅವರು ಅಜ್ಜ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದು ಓಡಬಲ್ಲದು ಆದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ನದಿ.

 1. ಒಗಟು: ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನೊಣಗಳು ಯಾವುವು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಕಸದ ಟ್ರಕ್.

 1. ಒಗಟು : ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳು ಕೆಳಗೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃದು, ಸುತ್ತಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ : ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ. ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮತ್ತು ನಾನು ಸಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ?

ಉತ್ತರ: ಏಳು.

 1. ಒಗಟು: ಮೂರು ವೈದ್ಯರು ಬಿಲ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತನಗೆ ಸಹೋದರರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಹೋದರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ.

 1. ಒಗಟು : ಯಾವ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ : ಒಂದು ಕಿಟಕಿ.

 1. ಒಗಟು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ದೀಪಗಳು ಆನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮನುಷ್ಯನು ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದನು?

ಉತ್ತರ: ಇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

 1. ಒಗಟು: ಅದರ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್.

 1. ಒಗಟು : ಗುರುವಾರದ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ : ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ.

 1. ಒಗಟು : ಯಾವುದು ಓಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದಣಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ : ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿ.

 1. ಒಗಟು: ನೀಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನೀಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರುಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಏನು ಬಳಸಿದರು?

ಉತ್ತರ: ಗ್ಲಾಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ಹಸಿರುಮನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಜಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು!

 1. ಒಗಟು: ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಜನರಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ನಕ್ಷೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಒಗಟುಗಳು

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೌರಿಕ.

 1. ಒಗಟು: 81 x 9 = 801. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಅದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. 108 = 6 x 18.

 1. ರಿಡಲ್: ನೀವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ?

ಉತ್ತರ: ಜಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು “ಹೋಗಿದೆ”.

 1. ಒಗಟು: ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಛತ್ರಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

 1. ಒಗಟು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ 25 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಉತ್ತರ: ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.

 1. ಒಗಟು: ಜೊಯಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಕೆಗೆ 20 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, 20 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು 50 ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಪ್ರತಿ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯು ಜೊಯಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಉತ್ತರ: ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಜೊಯಿ ಅವರ ತಾಯಿ!

 1. ಒಗಟು : ನಾನು ಗರಿಯಂತೆ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ : ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಉತ್ತರ: ದೋಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 1. ಒಗಟು: ಇಂದು ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲು ಬರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ನಿಘಂಟು

 1. ಒಗಟು: ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ, ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏನದು?

ಉತ್ತರ: ಸಲಹೆ.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

ಉತ್ತರ: ದಿಕ್ಸೂಚಿ

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ.

 1. ಒಗಟು: ಸರೋವರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ, ಪರ್ವತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ನಕ್ಷೆ.

 1. ಒಗಟು: ಮೇರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿದ್ದಾನೆ. ಮೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಐದು-ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಹೋದರನಿದ್ದಾನೆ.

 1. ಒಗಟು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 25 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಉತ್ತರ: ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.

 1. ಒಗಟು: ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಚಂದ್ರ.

 1. ಒಗಟು: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನರಿ, ಹೆಬ್ಬಾತು ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಚೀಲದೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕಾದ ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ನರಿಯನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾತು ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬಾತು ಮಾತ್ರ ಜೋಳದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಂದರು?

ಉತ್ತರ: ಅವನು ಮೊದಲು ಹೆಬ್ಬಾತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ನಂತರ ಅವರು ನರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹೆಬ್ಬಾತು ಮರಳಿ ತಂದರು. ಮುಂದೆ, ಅವರು ಜೋಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಹೆಬ್ಬಾತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

 1. ಒಗಟು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ‘ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಅವರ ಮಗ.

 1. ಒಗಟು: ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಳದಿ. ಹಳದಿ ಗೋಡೆಗಳು, ಹಳದಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಹಳದಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ – ಇದು ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ.

 1. ಒಗಟು: ನನಗೆ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಹಣ್ಣು, ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್.

 1. ಒಗಟು: ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಮೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದನು, ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಫೆಬ್ರವರಿ (ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಹಜವಾಗಿ!)

 1. ಒಗಟು: 3/7 ಕೋಳಿ, 2/3 ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು 2/4 ಮೇಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಚಿಕಾಗೋ

 1. ಒಗಟು : ನೀವು ಮೀನಿನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಿ?

ಉತ್ತರ : ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳು ಜೊತೆ.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು “i” ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದ. ನೀವು ನನಗೆ “a” ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಪದವಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಪದ?

ಉತ್ತರ: ಐಲ್ (“ಹಜಾರ” ಮಾಡಲು “ಎ” ಸೇರಿಸಿ).

 1. ಒಗಟು: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಪುರುಷನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಮೊದಲ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪದ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ನಾಯಕಿ

 1. ಒಗಟು: ಗ್ರಾಂಟ್ 8 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಸಹೋದರ ಅವನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದನು. ಈಗ, ಗ್ರಾಂಟ್ ವಯಸ್ಸು 14. ಅವರ ಸಹೋದರನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಅವನ ಸಹೋದರ 10 ವರ್ಷ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಯಾವುದೂ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಗುಣಿಸಿದರೂ ಒಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು, ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್

 1. ಒಗಟು: ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಲಿಯಾಮ್‌ಗೆ

ಉತ್ತರ: ಇಂದು ಜನವರಿ 1, ಮತ್ತು ಲಿಯಾಮ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಆಗಿದೆ. ಲಿಯಾಮ್ ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 30) 11 ವರ್ಷ, ನಂತರ ಮರುದಿನ 12 ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಅವರು 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರು 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ.

 1. ಒಗಟು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಕೆಂಪು. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಬೆರಳು.

 1. ಒಗಟು: ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್‌ನ ಬೆಲೆ $20, ಟೈ ಬೆಲೆ $15, ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಬೆಲೆ $30 ಮತ್ತು ಒಳ ಉಡುಪು ಬೆಲೆ $45. ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: $25. ಐಟಂ ಅನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ವಿಧಾನವು $5 ಅನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

 1. ಒಗಟು: ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಡೆಕ್.

 1. ಒಗಟು: ನನಗೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಯಬಹುದು. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ.

 1. ಒಗಟು: ಇದು T ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, T ಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು T ಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಟೀಪಾಟ್.

 1. ಒಗಟು: ವಾಸನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ರುಚಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ದಣಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್.

 1. ಒಗಟು: ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಂಜ ಕುಳಿತಿದೆ. ಅದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಹುಂಜಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.

 1. ಒಗಟು: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಸಿಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ.

 1. ಒಗಟು: “e” ಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ.

 1. ಒಗಟು: 81 x 9 = 801. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಅದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. 108 = 6 x 18.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬುಧ, ಭೂಮಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿರಿ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಅಕ್ಷರ ಆರ್.

 1. ಒಗಟು: ಮಿರಾಬೆಲ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆಗೆ 25 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, 25 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು 40 ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಿವೆ. ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಮಿರಾಬೆಲ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಉತ್ತರ: ಅವನು ಅವಳ ತಂದೆ.

 1. ಒಗಟು: ನೀವು 7 ಮತ್ತು 8 ರ ನಡುವೆ ಏನು ಹಾಕಬಹುದು, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು, ಆದರೆ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು. ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವು 7.8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು 7 ಮತ್ತು 8 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮಾಷೆಯ ಒಗಟುಗಳು

 1. ಒಗಟು : ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಹೌದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ?

 1. ಒಗಟು: ಒಂದು ತಲೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಹೊಂದಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ.

 1. ರಿಡಲ್: ನೀವು ಏನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಸೆಯಬಾರದು?

ಉತ್ತರ: ಶೀತ.

 1. ಒಗಟು: ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು.

 1. ಒಗಟು : ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋಣೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ : ಒಂದು ಅಣಬೆ.

 1. ಒಗಟು : ಗಣಿತದ ಪುಸ್ತಕವು ಏಕೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು?

ಉತ್ತರ : ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು.

 1. ಒಗಟು: ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ: ಅವರು ಬೋಳಾಗಿದ್ದರು.

 1. ರಿಡಲ್: ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್.

 1. ರಿಡಲ್: ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೈಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ.

 1. ಒಗಟು: ಟೊರೊಂಟೊದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ?

ಉತ್ತರ: “ಓ” ಅಕ್ಷರ.

 1. ಒಗಟು: ಒಂದು ಗೋಡೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಒಂದು ಟನ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟನ್ ಗರಿಗಳು?

ಉತ್ತರ: ಆಗಲಿ-ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಟನ್ ತೂಗುತ್ತಾರೆ.

 1. ಒಗಟು : ಜೇನುನೊಣಗಳು ಜಿಗುಟಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿವೆ?

ಉತ್ತರ : ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೇನುಗೂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

 1. ಒಗಟು: ಮೂರು ಸೇಬುಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಬುಗಳಿವೆ?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ಸೇಬುಗಳಿವೆ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದು ಅನೇಕ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಬಾಚಣಿಗೆ.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇದೆ, ಆದರೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಸೂಜಿ.

 1. ಒಗಟು: ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏನದು?

ಉತ್ತರ: ಪದ, ತಪ್ಪು.

 1. ಒಗಟು: ಲೋಹದ ಬೋಗುಣಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಇದರ ಮುಚ್ಚಳ.

 1. ಒಗಟು: ಗೋಪುರಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿಗಿಯಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಗೋಪುರಗಳು ಜಿಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಜಿಗಿಯಬಹುದು!

 1. ಒಗಟು: ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೈ ಅಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಕೈಗವಸು.

 1. ಒಗಟು : ನೀವು ಹಿಮಮಾನವ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಯನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?

ಉತ್ತರ : ಫ್ರಾಸ್ಬೈಟ್.

 1. ಒಗಟು: ಯಾವುದು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಟೇಬಲ್.

 1. ಒಗಟು: ಹಿತ್ತಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಬೇಲಿ.

 1. ಒಗಟು: ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬಾರದು?

ಉತ್ತರ: ಊಟ ಮತ್ತು ಭೋಜನ.

 1. ಒಗಟು: ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕೈ.

 1. ಒಗಟು : ಬಾತುಕೋಳಿ ತನ್ನ ಸೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿತು ?

ಉತ್ತರ : ಕ್ವಾಕರ್ಸ್.

 1. ಒಗಟು: ವಿಷಯಗಳು ತಪ್ಪಾದಾಗಲೂ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ನಾನು ಏನು? ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು.

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಬೆರ್ರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಭಾಗವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿವೆ. ಏಕೆ? ಉತ್ತರ: ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು.

 1. ಒಗಟು: ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ಗಾಗಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ನಾನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ?

ಉತ್ತರ: ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ!

 1. ಒಗಟು : 6 7 ಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೆದರುತ್ತಿತ್ತು?

ಉತ್ತರ : ಏಕೆಂದರೆ 7, 8 (ತಿಂದು), 9!

 1. ಒಗಟು : ಟೋರ್ಟಿಲ್ಲಾ ಚಿಪ್ ಏಕೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು?

ಉತ್ತರ : ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಲ್ಸಾವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

 1. ಒಗಟು: ನಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ತೊಂದರೆ.

165: ಒಗಟು : ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು?

ಉತ್ತರ : ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ಪತ್ರ ಲೇಖನ

ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here